Rekisterin pitäjä:

  Trailcon Oy
  Y-tunnus: FI07742023
  Ruukinmestarintie 9
  02330 Espoo
  p. 020 793 6500

  Yhteyshenkilö rekisteriasioissa:
  Trailcon Oy
  Esa Malkamäki
  p. 020 793 6503
  etunimi.sukunimi@trailcon.fi

  Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

  Rekisterin nimi: Trailcon Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan, palvelujen kehittämiseen, analysointiin ja tilastointiin sekä liiketoiminnan suunnitteluun ja suoramarkkinoinnin suuntaamiseen.

  Rekisterin tietosisältö: Yrityksen perustiedot: Yrityksen nimi, Y-tunnus, osoite, puhelinnumero ja laskutukseen liittyvät tiedot.

  Yritysten yhteyshenkilöiden tiedot: Etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asema yrityksessä ja markkinointiluvat ja –kiellot

  Asiakassuhteen tiedot: Tarjoukset, ostotapahtumat, reklamaatiot, ja tilausten toimituksiin liittyvät tiedot Nettikauppa.trailcon.fi ja webshop.trailcon.fi rekisteröityneiltä asiakkailta voidaan rekisterissä käsitellä edellä mainittujen lisäksi seuraavia tietoja: Käyttäjätunnus, salasana ja kirjautuneena tehdyt toiminnot palveluissa.

  Henkilörekisterin säännönmukaiset tietolähteet: Asiakkaan omat ilmoitus (Puhelimitse, sähköpostitse, internetissä tai muulla tavoin), Trailcon Oy:n työntekijöiden lisäämät kontakti Tietopalveluja tarjoavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä ja tietolähteistä

  Säännönmukaiset tietojen luovutukset: Rekisterin tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn ennalta antamaa suostumusta. Trailcon Oy:llä ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten kuten suoramainontaa varten ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin) henkilötietolain mukaisesti. Asiakas- ja markkinointirekisterin tietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

  Rekisterin suojauksen periaatteet: Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Tietoihin ja tiloihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Manuaalista aineistoa ei ole.

  Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioiden yhteyshenkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona (kohdan 1 osoitteessa). Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä puhelimitse numeroon 020 793 6503 tai postitse rekisterinpitäjän osoitteeseen.