Organisaatiomuutos BPW Kraatz Oy

BPW Kraatz Oy:n toiminta on viime vuosina laajentunut merkittävästi mm. Liettuassa ja Latviassa tehtyjen yrityshankintojen muodossa. Näiden hankintojen ja tulevaisuuteen liittyvien suunnitelmien takia muutamme organisaatiotamme 1.10.2014 alkaen seuraavasti:

Uusi BPW Kraatz Oy näkyy kentälle täysin samanlaisena kuin nykyinenkin liiketoiminnan siirtyessä siihen henkilöineen. Asiakkaillemme ja toimittajillemme tämä tarkoittaa vain BPW Kraatz Oy:n y-tunnuksen / VAT-numeron muuttumista 1.10.2014. BPW Kraatz Finance Oy:hyn jää konsernin hallinto, joka hoitaa myös uuden BPW Kraatz Oy:n ja Trailcon Oy:n taloushallinnon.

Tässä yhteydessä toteutetaan myös pitkään valmisteltu muutos, jossa uuden BPW Kraatz Oy:n toimitusjohtajaksi nimitetään Henrik Danielsson. Hän on ollut yrityksessämme jo vuodesta 2002. Hans-Peter Kraatz jatkaa BPW Kraatz Finance Oy:n ja Trailcon Oy:n toimitusjohtajana.

Lisätietoja:
Hans-Peter Kraatz    hans-peter.kraatz@kraatz.fi    puh. 020 7936 722
Henrik Danielsson    henrik.danielsson@kraatz.fi    puh. 020 7936 714

Ystävällisin terveisin
BPW Kraatz Oy

Hans-Peter Kraatz